Wij behandelen voor U alle geschillen o.a. inzake:

Aansprakelijkheid & schade:

Alle soorten ongevallen, burenhinder, contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid,...

Verkeersongevallen:

Begroting lichamelijke schade, strafrechterlijke verdediging, behartiging belangen slachtoffer,...

Administratief recht:

Ruimtelijke ordening, overheid, tucht, vergunningen, onderwijszaken,...

Contracten:

Geschillen, koop, aanneming(bouwgeschillen), huur, dading, handelshuur, schenking, lastgeving, bewaargeving, borgtocht,...

Eigendom & gebruik:

Erfdienstbaarheden, (mede-)eigendom, vruchtgebruik, zakelijke rechten, bewoning,...

Familierecht:

Echtscheiding, conflict m.b.t. huwelijk, kinderen, huwelijksvermogen, wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning, onderhoudsgeld,...

Nalatenschappen & erfenissen:

Aanvaarding, verwerping, onbeheerde nalatenschappen, verdeling, schenking, testamenten,...

Personenrecht:

Beschermingsstatuten, bewindvoering, geesteszieken,...

Handelsrecht & invorderingen:

Facturen, schulden, achterstallen, conflicten, vennootschappen, WCO,...

Arbeidsrecht:

Ontslag, opzeg, conflichten tussen werkgever en werknemer, contracten,...

Onderhandeling & bemiddeling:

Familiale geschillen, zakelijke geschillen, onderhandelen van contracten,...

Strafrecht:

Verdediging, burgerlijke partijstelling, internering,...

Ons team

DK

J. DE KETELAERE BE0851.583.685
Ch. JACOBS BE0828.516.194
T. DE KETELAERE BE0816.685.560
S. VANDERSTEGEN


-

Voorwaarden


Download hier onze algemene voorwaarden.

Juridat


De portaalsite van de rechterlijke macht van Belgiƫ.

Balie Leuven


Website van de Leuvense balie